Welkom bij de Vriezenveense Ondernemers Vereniging

De VOV is de vereniging voor middenstanders en vrije beroepsbeoefenaars in Vriezenveen en behartigt hun belangen, zowel door bevordering van onderlinge verbondenheid als om Vriezenveen als aantrekkelijk winkelgebeid te houden. Het bestuur houdt nauw contact met alle leden in Vriezenveen en met de gemeente en andere ondernemingsverenigingen in Twenterand. 

Als u lid wilt worden wordt u van harte uitgenodigd om een lidmaatschap aan te vragen bij het bestuur (zie contact pagina).


Extra kerstkoopavond vrijdag 23 december!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOV Borrels

Voor 2017 staan de volgende data gereserveerd voor de “tweede woensdagen” bij Het wapen van Vriezenveen

- 8 februari

- 12april

- 14 juni

- 13 september

- 8 november

telkens met inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00


 V-O-V.nl is vernieuwd! 

Een modernere uiterlijk en veel gebruiksvriendelijker voor de eind gebruiker u als lezer! Responsitive zodat u ook met uw tablet, of wide-screen monitor de website altijd optimaal krijgt weergeven.